Inštruktorka Barbora

Pochádzam zo západných Čiech. Vyštudovala som predškolskú a mimoškolskú pedagogiku na Západočeskej univerzite v Plzni.

Počas štúdia som učila v súkromnej materskej škôlke, kde som okrem iného navštevovala s deťmi aj kurz plávania.

Bola som z toho nadšená, keďže sama milujem vodu, ale hlavne som na deťoch mohla vidieť aké pokroky spravili a ako sa im vo vode páči.

Po ukončení štúdia som nastúpila do štátnej škôlky, kde som učila až do konca roka 2016, kedy som sa presťahovala do Prešova za manželom.

Keďže mám rada deti a milujem aj vodu, povedala som si, že práca inštruktorky detského plávania bude pre mňa to pravé :)