Harmonogram kurzov

Kurzy u nás sú organizované každých 5 týždňov. Po každom 5 týždňovom cykle sa zostavuje nový rozvrh lekcií na základe požiadaviek klientov uvedených v prihláškach. Máte možnosť si vybrať z dvoch typov kurzov.

Plný kurz - lekcia 2x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 10 lekcií

Polovičný kurz - lekcia 1x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 5 lekcií

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a psychomotorickej vyspelosti. V skupinke je maximálne 5 (zvyčajne 4) párov rodič-dieťa.

Lekcie plávania detí prebiehajú od pondelka do piatku v týchto časoch:

Doobeda

  1. lekcia     9.00
  2. lekcia     9.50
  3. lekcia     10.35
  4. lekcia     11.20

Časy 9.00 a 9.50 sú prednostne vyhradené pre deti nad 15 mesiacov. Kapacita na doobedné kurzy je obmedzená. Ak máte možnosť navštevovať kurzy aj poobede, šanca, že sa do kurzu dostanete je oveľa väčšia.

Poobede:

  1. lekcia     13.15
  2. lekcia     14.00
  3. lekcia     14.45

Lekcia vo vode trvá od 20 do 40 minút v závislosti od veku detí

Rozpis kurzov na rok 2019 a 2020:

Prihlasujete sa prosím vždy iba na AKTUÁLNY turnus podľa rozpisu. Prihlášky, ktoré sa týkajú iného ako aktuálneho turnusu, budú ZMAZANÉ. 

 

9. turnus od 25.11. do 21.12. 2019

(4 týždňový)

 

 

1. turnus od 6.1. do 7.2. 2020

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 16.12. - 20.12. 2019

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 21.12. - 26.12.

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 29.12. 2019

 

2. turnus od 10.2. do 13.3. 2020

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 20.1. - 24.1. 2020

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 25.1. - 29.1. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 1.2. 2020

 

3. turnus od 16.3. do 24.4. 2020

( v dňoch 8.4.-14.4. počas Veľkej noci sa nepláva)

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 24.2. - 28.2. 2020

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 29.2. - 4.3. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 7.3. 2020

 

4. turnus od 27.4. do 29.5. 2020

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 6.4. - 10.4. 2020

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 11.4. - 15.4. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 18.4. 2020

 

5. turnus od 1.6. do 3.7. 2020

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 11.5. - 15.5. 2020

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 16.5. - 20.5. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 23.5. 2020

 

 PRÁZDNINY

 

6. turnus od 3.8. do 4.9. 2020

Prihlasovanie od 13.7 - 22.7. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 25.7. 2020