Harmonogram kurzov

Kurzy u nás sú organizované každých 5 týždňov. Po každom 5 týždňovom cykle sa zostavuje nový rozvrh lekcií na základe požiadaviek klientov uvedených v prihláškach (treba brať do úvahy, že niektoré časy a dni sú obsadené dlhodobo pokračujúcimi kurzami).

O konečnom zaradení do kurzu rozhoduje hlavná inštruktorka. NIE JE možné si vybrať konkrétny deň a čas kurzu.

Pri zostavovaní rozvrhu sa vždy maximálne snažíme zaradiť Vás do kurzu podľa požiadaviek, no pri veľkom počte detí a rôznorodých podmienkach, je to občas naozaj náročné a nie vždy sa to dá a niekdey je potrebné spraviť kompromis. Do poznámky prosím uvádzajte závažné skutočnosti (vtedy pracujem, máme iný krúžok, tento deň nemám k dispozícii auto...), najmä nám nezabudnite napísať, kedy máva Vaše dieťatko pravidelný spánok. Ďakujeme. 

Prvé 3 lekcie sú prednostne vyhradené pre deti nad 15 mesiacov, ktoré majú už len jeden obedný spánok. Deti vo veku 4-14 mesiacov sú zvyčajne zaradzované do kurzov v čase 11.00 a neskôr.

Polovičný kurz - lekcia 1x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 5 lekcií

Plný kurz - lekcia 2x týždenne, kurz zahŕňa 10 lekcií

Plný kurz otvárame len v prípade dostatočného záujmu, pri počte minimálne 3 deti v skupinke

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a psychomotorickej vyspelosti. V skupinke je maximálne 5 párov rodič-dieťa.

Lekcie plávania detí prebiehajú v pracovné dni v týchto časoch:

  1. lekcia     8.30
  2. lekcia     9.40
  3. lekcia     10.50
  4. lekcia     12.00
  5. lekcia     13.10
  6. lekcia     14.20

Lekcia vo vode trvá od 20 do 40 minút v závislosti od veku detí

4-5 mes. - 20-25 minút

6-7 mes. 25-30 minút

8-13 mes. 30-35 minút

14-36 mes. 35-40 minút

3-4 roky 40-45 minút

Rozpis kurzov na rok 2021:

Prihlasujete sa prosím vždy iba na AKTUÁLNY turnus podľa rozpisu. Prihlášky, ktoré sa týkajú iného ako aktuálneho turnusu, budú ZMAZANÉ. 

1. turnus 11.1. do 12.2. 2021

(Realizovaný v náhradnom termíne 26.4. - 28.5. 2021)

2. turnus 31.5. do 2.7. 2021

3. turnus 5.7. do 30.7. 2021

 

DOVOLENKA 2.8. -27.8. 2021

 

4. turnus 30.8. - 1.10. 2021

Prihlasovanie pre pokračujúcich (z predchádzajúceho turnusu) od 12.8. do 17.8. (do 20.00) 2021

Prihlasovanie pre nových zákazníkov a pre zákazníkov po prerušení od 18.8.(od 9.00) do 20.8. 2021 (alebo do naplnenia maximálnej kapacity)

email so zaradením Vám príde približne 25.8. 2021