Harmonogram kurzov

Kurzy u nás sú organizované každých 5 týždňov. Po každom 5 týždňovom cykle sa zostavuje nový rozvrh lekcií na základe požiadaviek klientov uvedených v prihláškach. Máte možnosť si vybrať z dvoch typov kurzov.

Plný kurz - lekcia 2x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 10 lekcií

Polovičný kurz - lekcia 1x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 5 lekcií

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a psychomotorickej vyspelosti. V skupinke je maximálne 5 (zvyčajne 4) párov rodič-dieťa.

Lekcie plávania detí prebiehajú od pondelka do piatku v týchto časoch:

Doobeda:

  1. lekcia     9.00
  2. lekcia     9.50 (tento čas býva obsadený dlhodobo pokračujúcimi kurzami, zaradenie v tento termín je preto málo pravdepodobné)
  3. lekcia     10.35
  4. lekcia     11.20

Poobede:

  1. lekcia     13.15
  2. lekcia     14.00 (mimoriadna lekcia iba v prípade veľkého množstva prihlášok)

Lekcia vo vode trvá od 20 do 40 minút v závislosti od veku detí

Rozpis kurzov na rok 2019:

Prihlasujete sa prosím vždy iba na AKTUÁLNY turnus podľa rozpisu. Prihlášky, ktoré sa týkajú iného ako aktuálneho turnusu, budú ZMAZANÉ. 

1. turnus od 7.1. do 8.2. 2019,

2. turnus od 11.2. do 15.3. 2019

3. turnus od 18.3. do 26.4. 2019

4. turnus od 29.4. do 31.5. 2019

 

5. turnus od 3.6. do 5.7. 2019

Prihlasovanie pre nových zákazníkov budeme otvárať iba v prípade, že nám po prihlásení sa pokračujúcich zákazníkov ostanú ešte nejaké voľné miesta.

Prihlasovanie pre pokračujúcich 13.5. -17.5.

Prihlasovanie pre nových zákazníkov 18.5 -22.5.

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 25.5.

 

PRÁZDNINY OD 6.7. DO 4.8.

 

6. turnus od 5.8. do 30.8. 

4 týždňový kurz, lekcie budú prebiehať iba v doobedných hodinách

prihlasovanie na kurzy od 8.7. do 24.7. (alebo do naplnenia maximálnej kapacity)

Polovičný kurz 56 eur

Plný kurz 104 eur

Cena za kurzy je fixná, tento turnus je bez zliav. 

7. turnus od 9.9. do 11.10.

8. turnus od 14.10. do 22.11. 

(v týždni 28.10. - 3.11. sa nepláva)

9. turnus od 25.11. do 21.12.

(4 týždňový)