Harmonogram kurzov

Kurzy u nás sú organizované každých 5 týždňov. Po každom 5 týždňovom cykle sa zostavuje nový rozvrh lekcií na základe požiadaviek klientov uvedených v prihláškach.

Polovičný kurz - lekcia 1x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 5 lekcií

Plný kurz - lekcia 2x týždenne, kurz zahŕňa 10 lekcií

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a psychomotorickej vyspelosti. V skupinke je maximálne 5 párov rodič-dieťa.

Lekcie plávania detí prebiehajú od pondelka do piatku v týchto časoch:

Doobeda

  1. lekcia     8.40
  2. lekcia     9.30
  3. lekcia     10.20
  4. lekcia     11.10

Poobede:

  1. lekcia     12.30
  2. lekcia     13.20
  3. lekcia     14.10
  4. lekcia     15.00 (iba v prípade dostatočného záujmu)

Pri zostavovaní rozvrhu sa vždy maximálne snažíme zaradiť Vás do kurzu podľa požiadaviek, no pri veľkom počte detí a rôznorodých podmienkach, je to občas naozaj náročné a nie vždy sa to dá. Vždy nám prosím dajte čo najviac možností, najmä nám nezabudnite napísať, kedy máva Vaše dieťatko pravidelný spánok. Ďakujeme.

Časy 8.40- 10.20 sú prednostne vyhradené pre deti nad 15 mesiacov, ktoré majú už len jeden obedný spánok. Deti vo veku 4-14 mesiacov sú zvyčajne zaradzované do kurzov v čase 11.10 a neskôr.

Lekcia vo vode trvá od 20 do 40 minút v závislosti od veku detí

Rozpis kurzov na rok 2020:

Prihlasujete sa prosím vždy iba na AKTUÁLNY turnus podľa rozpisu. Prihlášky, ktoré sa týkajú iného ako aktuálneho turnusu, budú ZMAZANÉ. 

 1 . turnus od 6.1. do 7.2. 2020

 2. turnus od 10.2. do 13.3. 2020

 3. turnus od 16.3. do 24.4. 2020

 PRESUNUTÝ na termín od 8.6. do 10.7. 2020

 4. turnus od 13.7. do 14.8. 2020

 

PRÁZDNINY 17.8. - 6.9. 2020

 

5. turnus od 7.9. do 9.10. 2020

Prihlasovanie pre pokračujúcich od 17.8. do 21.8. 2020

Prihlasovanie pre nových zákazníkov a pre zákazníkov po prerušení od 22.8. do 26.8. 2020 (alebo do naplnenia maximálnej kapacity)

zostavovanie rozvrhu 27.8. -28.8. 2020

email so zaradením Vám príde 29.-30.8. 2020

 

6. turnus 12.10. do 13.11. 2020

Prihlasovanie pre pokračujúcich (z predchádzajúceho turnusu) od 21.9. do 25.9. 2020

Prihlasovanie pre nových zákazníkov a pre zákazníkov po prerušení od 26.9. do 30.9. 2020 (alebo do naplnenia maximálnej kapacity)

email so zaradením Vám príde 3.-4.11. 2020

 

7. turnus od 16.11. do 18.12. 2020

Prihlasovanie pre pokračujúcich (z predchádzajúceho turnusu) od 26.10. do 30.10. 2020

Prihlasovanie pre nových zákazníkov a pre zákazníkov po prerušení od 31.10. do 4.11. 2020 (alebo do naplnenia maximálnej kapacity)

email so zaradením Vám príde 7.-8.11. 2020