Harmonogram kurzov

Kurzy u nás sú organizované každých 5 týždňov. Po každom 5 týždňovom cykle sa zostavuje nový rozvrh lekcií na základe požiadaviek klientov uvedených v prihláškach (treba brať do úvahy, že niektoré časy a dni sú obsadené dlhodobo pokračujúcimi kurzami).

O konečnom zaradení do kurzu rozhoduje hlavná inštruktorka. NIE JE možné si vybrať konkrétny deň a čas kurzu.

Pri zostavovaní rozvrhu sa vždy maximálne snažíme zaradiť Vás do kurzu podľa požiadaviek, no pri veľkom počte detí a rôznorodých podmienkach, je to občas naozaj náročné a nie vždy sa to dá a niekdey je potrebné spraviť kompromis. Do poznámky prosím uvádzajte závažné skutočnosti (vtedy pracujem, máme iný krúžok, tento deň nemám k dispozícii auto...), najmä nám nezabudnite napísať, kedy máva Vaše dieťatko pravidelný spánok. Ďakujeme.

Časy 8.40- 10.20 sú prednostne vyhradené pre deti nad 15 mesiacov, ktoré majú už len jeden obedný spánok. Deti vo veku 4-14 mesiacov sú zvyčajne zaradzované do kurzov v čase 11.10 a neskôr.

Polovičný kurz - lekcia 1x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 5 lekcií

Plný kurz - lekcia 2x týždenne, kurz zahŕňa 10 lekcií

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a psychomotorickej vyspelosti. V skupinke je maximálne 5 párov rodič-dieťa.

Lekcie plávania detí prebiehajú v pracovné dni v týchto časoch:

Doobeda

  1. lekcia     8.40 (8.30)
  2. lekcia     9.30
  3. lekcia     10.20 (10.30)
  4. lekcia     11.10 (11.30)

Poobede:

  1. lekcia     12.30
  2. lekcia     13.20 (13.30)
  3. lekcia     14.10 (14.30)

Lekcia vo vode trvá od 20 do 40 minút v závislosti od veku detí

Rozpis kurzov na rok 2021:

Prihlasujete sa prosím vždy iba na AKTUÁLNY turnus podľa rozpisu. Prihlášky, ktoré sa týkajú iného ako aktuálneho turnusu, budú ZMAZANÉ. 

1. turnus 11.1. do 12.2. 2021

Prihlasovanie pre pokračujúcich (z predchádzajúceho turnusu) od 14.12. do 18.12. 2020

Prihlasovanie pre nových zákazníkov a pre zákazníkov po prerušení od 19.12. do 25.12. 2020 (alebo do naplnenia maximálnej kapacity)

email so zaradením Vám príde približne 28.12. 2020