Harmonogram kurzov

Kurzy u nás sú organizované každých 5 týždňov. Po každom 5 týždňovom cykle sa zostavuje nový rozvrh lekcií na základe požiadaviek klientov uvedených v prihláškach. Máte možnosť si vybrať z dvoch typov kurzov.

Plný kurz - lekcia 2x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 10 lekcií

Polovičný kurz - lekcia 1x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 5 lekcií

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a psychomotorickej vyspelosti. V skupinke je maximálne 5 (zvyčajne 4) párov rodič-dieťa.

Lekcie plávania detí prebiehajú od pondelka do piatku v týchto časoch:

Doobeda:

  1. lekcia     8.15
  2. lekcia     9.00
  3. lekcia     9.50
  4. lekcia     10.35
  5. lekcia     11.20

Časy 9.00 a 9.50 sú prednostne vyhradené pre deti nad 15 mesiacov. Kapacita na doobedné kurzy je obmedzená. Ak máte možnosť navštevovať kurzy aj poobede, šanca, že sa do kurzu dostanete je oveľa väčšia.

Poobede:

  1. lekcia     13.15
  2. lekcia     14.00
  3. lekcia     14.45

Lekcia vo vode trvá od 20 do 40 minút v závislosti od veku detí

Rozpis kurzov na rok 2019:

Prihlasujete sa prosím vždy iba na AKTUÁLNY turnus podľa rozpisu. Prihlášky, ktoré sa týkajú iného ako aktuálneho turnusu, budú ZMAZANÉ. 

1. turnus od 7.1. do 8.2. 2019,

2. turnus od 11.2. do 15.3. 2019

3. turnus od 18.3. do 26.4. 2019

4. turnus od 29.4. do 31.5. 2019 

5. turnus od 3.6. do 5.7. 2019

PRÁZDNINY OD 6.7. DO 4.8.

6. turnus od 5.8. do 30.8. 

 7. turnus od 9.9. do 11.10.

 

 

8. turnus od 14.10. do 22.11. 

(v týždni 28.10. - 3.11. sa nepláva)

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 23.9. -27.9.

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 27.9. - 2.10.

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 5.10.

 

9. turnus od 25.11. do 21.12.

(4 týždňový)

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 4.11. - 8.11.

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 9.11. - 13.11.

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 16.11.