Harmonogram kurzov

Kurzy u nás sú organizované každých 5 týždňov. Po každom 5 týždňovom cykle sa zostavuje nový rozvrh lekcií na základe požiadaviek klientov uvedených v prihláškach. Máte možnosť si vybrať z dvoch typov kurzov.

Plný kurz - lekcia 2x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 10 lekcií

Polovičný kurz - lekcia 1x týždenne, kurz zahŕňa celkovo 5 lekcií

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku a psychomotorickej vyspelosti. V skupinke je maximálne 5 (zvyčajne 4) párov rodič-dieťa.

Lekcie plávania detí prebiehajú od pondelka do piatku v týchto časoch:

Doobeda

  1. lekcia     9.00
  2. lekcia     9.50
  3. lekcia     10.35
  4. lekcia     11.20

Časy 9.00 a 9.50 sú prednostne vyhradené pre deti nad 15 mesiacov. Kapacita na doobedné kurzy je obmedzená. Ak máte možnosť navštevovať kurzy aj poobede, šanca, že sa do kurzu dostanete je oveľa väčšia.

Poobede:

  1. lekcia     13.15
  2. lekcia     14.00
  3. lekcia     14.45

Lekcia vo vode trvá od 20 do 40 minút v závislosti od veku detí

Rozpis kurzov na rok 2020:

Prihlasujete sa prosím vždy iba na AKTUÁLNY turnus podľa rozpisu. Prihlášky, ktoré sa týkajú iného ako aktuálneho turnusu, budú ZMAZANÉ. 

 1 . turnus od 6.1. do 7.2. 2020

 

 

2. turnus od 10.2. do 13.3. 2020

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 20.1. - 24.1. 2020

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 25.1. - 29.1. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 1.2. 2020

 

3. turnus od 16.3. do 24.4. 2020

( v dňoch 8.4.-14.4. počas Veľkej noci sa nepláva)

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 24.2. - 28.2. 2020

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 29.2. - 4.3. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 7.3. 2020

 

4. turnus od 27.4. do 29.5. 2020

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 6.4. - 10.4. 2020

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 11.4. - 15.4. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 18.4. 2020

 

5. turnus od 1.6. do 3.7. 2020

Prednostné prihlasovanie pre pokračujúcich 11.5. - 15.5. 2020

Prihlasovanie aj pre nových zákazníkov 16.5. - 20.5. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 23.5. 2020

 

 PRÁZDNINY

 

6. turnus od 3.8. do 4.9. 2020

Prihlasovanie od 13.7 - 22.7. 2020

- email so zaradením do kurzu Vám príde približne 25.7. 2020