Harmonogram kurzov

Kurzy u nás sú organizované každý mesiac, kedy sa zostavuje nový rozvrh lekcií na základe požiadaviek klientov uvedených v prihláškach. Prihlasovanie sa do kurzov prebieha vždy približne od 10. dňa predchádzajúceho mesiaca. Máte možnosť si vybrať z dvoch typov kurzov.

Plný kurz 2x týždenne zahŕňa 10 lekcií mesačne

Polovičný kurz 1x týždenne zahŕňa 5 lekcií mesačne

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. V skupinke sú maximálne 4 rodičia s deťmi.

Lekcie plávania detí prebiehajú od pondelka do piatku v týchto časoch:

Doobeda:

  1. lekcia     9.00 – 9.45
  2. lekcia     9.45 – 10.30
  3. lekcia     10.30 – 11.15
  4. lekcia     11.15 – 12.00

Poobede:

  1. lekcia     13.15 – 14.00
  2. lekcia     14.00 – 14.45
  3. lekcia     14.45 – 15.30