Ako prebieha lekcia

Zmysom Kačiatkova je byť „krajinou detskej radosti“. Radosť z vody, zbavenie sa strachu, pocit, že voda je kamarát je u nás na prvom mieste. V Kačiatkove nezažijete plavecký výcvik, lekcie u nás nemajú nádych tréningu. Vo vode sa veľa hráme, spievame, cvičíme. Počas lekcie sa striedajú aktivity zamerané na nácvik základných plaveckých zručností a sebazáchranu vo vode, cvičenie vo vode za sprievodu pesničiek a riekaniek a aktivity zamerané na uvoľnenie sa a na zábavu. Veríme, že pani Kiedroňová urobila v Čechách a na Slovensku obrovskú prácu v oblasti detského plávania a ňou vypracovaná metodika nám slúži ako základ. V našich plaveckých jasličkách však čerpáme veľkú časť poznatkov z oblasti výučby detského plávania aj z mnohých renomovaných zahraničných škôl a organizácií združujúcich inštruktorov detského plávania ako je napr. WABC World Aquatic Babies & Children Network, ASCTA Australian Swimming Coaches and Teachers Association a iné.  

 

Pre plávanie s dieťatkom si vyhraďte cca 90 minút:

15 min prezliekanie a sprcha

20-40 min lekcia vo vode

10 min pobyt v infrasaune

35 min pobyt v herni (aklimatizácia)  

 

Skladba lekcie:

10 minút rozplávanie/rozcvička

15 minút upevňovanie si nadobudnutých zručností a osvojovanie si nových(nácvik základných plaveckých zručností – splývanie, plavecké dýchanie, skoky do vody, orientácia pod vodou)

5 minút vyplávanie a skľudnenie